BAN CỐ VẤN

 Giáo sư NGUYỄN LÂN HÙNG

 • Giám đốc Trung tâm Sinh học Thực nghiệm – Đại học sư phạm Hà Nội.
 • Tổng thư ký hội các ngành sinh học Việt Nam.
 • Ủy viên ban chấp hành hội nông dân Việt Nam.
 • Chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, Nhà nước.
 •  Chủ biên chương trình 100 nghề cho nông dân.
 • Cố vấn khoa học cho Trung tâm khuyến nông Quốc gia.
 • Là người đồng hành thân quen của bà con nông dân trong các chuyên mục như: “Bạn của nhà nông”; “Nông dân cần biết”; “Cùng nông dân bàn cách làm giàu” (VTV2).

 

 

 

 

 

Tiến sĩ NGUYỄN ĐĂNG NGHĨA

 • Giám đốc trung tâm nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới.
 • Chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ.
 • Có kinh nghiệm và uy tín trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân, được nhiều nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc tín nhiệm.
 • Có kinh nghiệm trong nghiên cứu, sản xuất và kỹ thuật sử dụng phân bón.
 • Cố vấn cao cấp của các báo về khoa học nông nghiệp.